47. týden – Loučíme se s hrdiny aneb Co přichází po klimaxu

Hořkosladký okamžik – Zodpovídáme poslední otázky – Nezapomeňte rozehrát!
– Ukažte proměnu – Jak má být dojezd dlouhý? – Příklady rozřešení z knih

Dostáváme se stále blíž ke konci vaší knihy. Možná už se těšíte, až budete mít dopsáno. Možná máte hrůzu z představy, že budete muset opustit postavy, na které jste si zvykli a které se začali považovat za své blízké přátele. Ještě chvíli s nimi ale pobudeme. Hned zjistíte, proč.

Minule jsme spolu s hrdiny zažili dramatický střet s protivníkem. Hrdina zvítězil nebo je poražen, hlavní dějový oblouk dospěl ke svému konci. Kniha přesto zatím nekončí. Co tedy přijde teď?

A je potřeba, aby něco vůbec ještě přišlo?

Pokud jste se k Projektu 2019 připojili až teď, vůbec to nevadí. Projekt 2019, v jehož rámci můžete napsat knihu i Vy, lze začít kdykoli. Stačí vrátit se na začátek a postupovat krok za krokem.

Hořkosladký okamžik

V našem příměru k horské dráze už vozík dojíždí k nástupišti. Nastal čas rozloučit se s hrdiny. Končí to pro ně, pro vás i pro čtenáře. Na jedné straně toho už možná máte dost a nemůžete se dočkat, až bude příběh hotov. Zároveň je vám ale i trochu smutno.

Každopádně nespěchejte, abyste už skončili. Je potřeba dát i čtenáři náležité ukončení. Ukázat mu, že život hrdinů jde dál, i když kniha končí. Potřebuje vidět hrdinu spěchajícího z bitvy domů za svými milými. Nebo vidět jeho přátele shromážděné kolem jeho hrobu a vzdávající mu poslední hold.

Zodpovídáme poslední otázky

V dojezdu máte zároveň poslední příležitost zodpovědět zbývající otázky. Než jste dospěli ke klimaxu, většinu vedlejších zápletek jste uzavřeli. Pokud vám ale něco ještě zbylo, uzavřete to nyní, v dojezdu.

Musíte přitom uzavřít úplně všechny vedlejší zápletky? Nemusíte. Něco můžete ponechat na čtenářově fantazii. A něco si můžete nechat na epilog – o tom bude samostatný článek, už brzy. A samozřejmě pokud píšete knižní sérii, tak některé dějové linky můžete ukončit až v dalších dílech.

Nezapomeňte rozehrát!

V závěru knihy neudělejte tu chybu, že byste děj pouze popsali a nikoli rozehráli.

Představte si například, jak neuspokojivý by byl závěr Pána prstenů, kdyby poslední, co si přečtete, bylo: …A pak Frodo dorazil do Mordoru, hodil prsten do Hory osudu a pak se vrátil domů.

Chcete to vidět, prožít to s Frodem, ne si o tom přečíst záznam. 

Ukažte proměnu

Na posledních stránkách knihy také musíte čtenářům ukázat, jakou změnu prodělal váš hrdina či hrdinové v důsledku toho, co v příběhu zažil. A důraz je opět na slově ukázat.

Místo tvrzení, že hrdina přestal být lakomý, ukažte, jak dává žebrákovi větší obnos peněz. Místo poznámky, že hrdina už není líný, ukažte, jak seká zahradu. A místo prohlášení, že přestal šikanovat spolužáky a lituje svého chování, ukažte, jak zajde za klukem, co ho předtím mlátil, zdrženlivě se mu omluví a nabídne mu svou svačinu.

Jak má být dojezd dlouhý?

Dojezd musí být opravdu krátký, jen pár stránek. Opět si představte tu část, kdy vozík horské dráhy už má za sebou sešup a jen dojíždí pár metrů na nástupiště. V žádném případě nepřidávejte ještě několik kapitol, ani jednu rozsáhlou.

Délka této poslední části knihy bude samozřejmě záviset i na tom, kolik vedlejších zápletek jste ještě nedokončili, i když – jak jsme si řekli výše, by jich nemělo před klimaxem zůstat nedokončených moc.

Mějte také na paměti tón, s jakým chcete čtenáře zanechat. Kniha může například končit smrtí hrdiny, dojezd je ale příležitostí ukázat, jaký měla smysl a jak se s tím ostatním rovnali, případně jaký je jeho další odkaz.

Příklady rozřešení

Co se myslí dojezdem, se nejlépe ukáže na příkladech z knih (pozor – spoilery!):

JK Rowling: Kámen mudrců: Vybavte si závěr prvního dílu Harry Pottera. Trojice přátel nejprve rozřeší překážky, které profesoři z Bradavic nastražili, aby zabránili přístupu ke kameni mudrců. Pak se Harry utká s profesorem Quirrellem, respektive Voldemortem. Poté, co se mu díky zrcadlu z Erisedu podaří kámen získat, rozzuřený Voldemort, uniklý z Quirrellova turbanu, Harryho sráží k zemi. Tím končí klimax.

Harry se následně probouzí na ošetřovně madam Pomfreyové. Tím začíná část „dojezdu“ neboli rozřešení. Navštíví ho tam profesor Brumbál, který s ním probere, co se právě stalo, a ochutná Bertíkovy fazolky stokrát jinak. Následuje udělení posledních bodů a vyhlášení vítěze školního poháru. V samém závěru, než děti opět nastoupí do Bradavického expresu, dává obr Hagrid Harrymu album fotografií s jeho rodiči.

Stephen King: Outsider: V klimaxu se skupina přátel dostává do podzemní jeskyně, kde konfrontují podivného cizince, který má na svědomí brutální vraždy v jejich městečku (i v několika dalších městech, jak se krátce předtím ukáže). Cizinec není člověk, ale nadpřirozená entita, jež na sebe dokáže brát podobu jiných lidí a zabíjet v tomto přestrojení. Po dramatickém klimaxu, kdy pár z nich zahyne, se jim nakonec podaří protivníka porazit.

Následně se přeživší přátelé sejdou doma u jednoho z nich a radí se, jak podat ostatním události z jeskyně. Tam začíná náš „dojezd“. Jsou si vědomi toho, že když začnou lidem vysvětlovat cosi o nadpřirozené entitě, která jménem jednoho z nich vraždila, všichni je budou mít za blázny. Proto se dohodnou na alternativní verzi, díky které bude jméno neprávem obviněného sportovního trenéra jednou provždy očištěno.

Akční kroky do následujícího týdne:

  • Stejně jako v předchozím případě, kdy jsme mluvili o klimaxu, si označte na nástěnce (pokud jste si ji vyrobili), které čtverečky představují dojezdovou část.
  • Pokud jste původně plánovali končit knihu klimaxem a neměli jste nic potom, zvažte, co by šlo případně přesunout do rozřešení, případně rozřešení dopsat.
  • Všímejte si, co ve vašich oblíbených knihách následuje po klimaxu.

Příběhové kostky pro tento týden: Tentokrát se zaměříme hlavně na poslední kostku, tedy devátou, která představuje závěrečné „rozřešení“.

Těším se na vás zase za týden!

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.