15. TÝDEN: STÁLE TÁPETE SE ZÁPLETKOU? POUŽIJTE „CESTU HRDINY“!

Od Pytlíka po Skywalkera – Dvanáct fází podle Voglera– Jak může Cesta hrdiny pomoci právě vám?

Co je to cesta hrdiny a jak vám může pomoci zarámovat váš příběh? A pro jaký typ příběhů se cesta hrdiny hodí? Patří k nim právě ten váš?

Cílem Projektu 2019 – Odstartujte svoji knihu (i Vy!) je mít na konci roku 2019 hotový rukopis své vlastní knihy. Pokud jste se do něj zapojili od samého začátku, určitě vám již pod rukama vzniká spousta textu. Nemusí mít nutně hotový začátek – o tom si povíme v některém z příštích článků. Jste ale stále ještě ve fázi, kdy tvoříte jakousi „masu“ textu a stále můžete měnit, upravovat a obohacovat, jakmile narazíte na nápad, který se do vašeho příběhu hodí.

Pokud jste udělali akční kroky ze dvou minulých týdnů, máte představu, do jaké kategorie zápletka vašeho příběhu spadá a také máte vypracovaný tzv. dějový oblouk. Možná jste si uvědomili, že má váš příběh pořád ještě nějaké mezery. Možná si myslíte, že je dokonalý tak, jak ho máte rozvržený (jen ho napsat).

V dnešním článku se podíváme na to, jak by vám případné mezery mohla pomoci zaplnit struktura, které se přezdívá Cesta hrdiny. Možná zjistíte, že na váš příběh z velké míry sedí, a díky tomu si uvědomíte, jak můžete vaši budoucí knihu ještě zlepšit.

Pokud jste se k Projektu 2019 připojili až teď, vůbec to nevadí. Projekt 2019, v jehož rámci můžete napsat knihu i Vy, lze začít kdykoli. Stačí vrátit se na začátek a postupovat krok za krokem.


Od Pytlíka po Skywalkera

Cestu hrdiny představil americký autor Joseph Campbell ve své knize Tisíc tváří hrdiny (Hero with a Thousand Faces), kterou lze koupit i v českém překladu. Podrobně v ní popsal strukturu příběhu, která má celkem 17 fází a podle Campbella je přirozeným základem všech příběhů.

Těchto 17 fází následně upravil a zjednodušil hollywoodský scénárista Christopher Vogler, který předložil 12 fází – a o těch si dále povíme v tomto článku. Byl to právě Vogler, kdo pro Campbellovu strukturu příběhů vymyslel a zpopularizoval termín „Cesta hrdiny“.

Výhodou tohoto konceptu je, že opravdu funguje. Jen pár velmi známých příkladů, které jsou na této struktuře založeny: Harry Potter a Kámen mudrců. Hvězdné války. Matrix. Spiderman. Lví král. Pán prstenů. Mám pokračovat, nebo už začínáte věřit?

Je z toho zároveň patrné, že příběh založený na Cestě hrdiny je velmi oblíbený i v Hollywoodu. Pokud sníte o tom, že vaši knihu jednou někdo zfilmuje, jste tu naprosto správně!

Dvanáct fází podle Voglera

Teď si vezměte váš rozepsaný příběh, ideálně mějte po ruce jeho třífázový oblouk z minulého týdne. A zamyslete se nad tím, co v něm odpovídá té které fázi Campbellovy struktury. (Musím přiznat, že jsem totéž dělala se svou Hodinou psodava. Ke každé z Voglerovýc fází jsem si napsala, co se v mé knize děje. Pak jsem si ale řekla, že nemá smysl předem tolik prozrazovat. Jednou se o tom dočtete, až bude kniha venku 😉.)

A teď už si pojďme představit těch klíčových dvanáct fází, jak je na základě Josepha Campbella upravil Christopher Vogler.

1. Obyčejný svět (Ordinary World)
Hlavního hrdinu či hrdinu vidíme v jeho obyčejném světě. Zatím nic nenapovídá tomu, že se již brzy ocitne na velmi dobrodružné cestě. Právě pro jeho obyčejnost, všednost, každodennost se s ním dokáže čtenář lépe ztotožnit. Lépe si tak představí, že by se to klidně mohlo dít jemu samému, a o to intenzivněji pak bude s hlavním hrdinou prožívat jeho těžkosti.

2. Výzva k dobrodružství (Call to adventure)
Přihodí se něco, co naruší obyčejný poklidný život hrdiny. Může to být událost, která přímo ohrozí jeho bezpečnost, jeho rodinu, jeho způsob života či třeba mír v jeho zemi. V každém případě hlavní hrdina musí na nastalou situaci nějak reagovat, případně je k tomu z nějakého důvodu přímo vyzván.

3. Odmítnutí výzvy (Refusal of the call)
Hrdina má pochybnosti o tom, zda té výzvě stačí, či strach, že to nezvládne. Úkol se zdá příliš veliký a situace nezvladatelná. Nebo mu to celé připadá jako nesmysl, že by zrovna on měl být nějak zvláštní či vyvolený. Nedává mu to smysl a tak výzvu odmítá.

Klasický příklad, kdy hrdina odmítá tuto výzvu.

4. Setkání s mentorem (Meeting the Mentor)
Hrdina v tomto kritickém okamžiku, kdy se ocitá na životní křižovatce a neví si rady, potkává mentora, který mu dá přesně takovou radu, jakou potřebuje. Může mu dát významný předmět, náhled do situace, moudrou radu, praktický výcvik či třeba jen dodat sebevědomí. Hrdinovi tím poskytne odvahu vydat se na náročnou cestu a rozptýlí jeho obavy alespoň do té míry, aby se odhodlal k prvnímu kroku.

5. Překročení prahu (Crossing the Threshold)
Hrdina je nyní připraven vydat se na cestu a začít své dobrodružství. Může to přitom být třeba i nedobrovolně, pod tlakem okolností. Možná musí opustit domov anebo udělat něco, z čeho má obrovský strach. V této fázi je ale hrdina už odhodlán se do toho pustit, udělat první krok na cestě a nechat za sebou svůj běžný klidný život.

6. Zkoušky, spojenci, nepřátelé (Tests, Allies, Enemies)
Hrdina se potýká s řadou překážek a výzev, které ho podrobují různým zkouškám. Musí tyto překážky překonat, aby mohl pokračovat na cestě za svým cílem. Mimo jiné musí zjistit, komu může věřit a komu ne. Může vytvářet spojenectví a potkávat nepřátele, kteří ho svým způsobem připravují na ještě větší nástrahy. Čtenář přitom získává hlubší vhled do jeho povahy a lépe se s hrdinou identifikuje.

7. Vstup do nejhlubší jeskyně (Approach To The Inmost Cave)
Tato jeskyně může být skutečné místo, kde na hrdinu číhá strašlivé nebezpečí. Může být také symbolická, například v podobě vnitřního konfliktu, kterému až dosud hrdina nemusel čelit. Hrdina v této fází znovu čelí pochybnostem, které se poprvé vynořily ve chvíli, kdy odmítal přijmout výzvu. Možná potřebuje trochu času se nad svou cestou zamyslet a zvážit všechny možnosti, než se odhodlá pokračovat. Toto krátké vydechnutí zároveň umožní čtenářům pochopit velikost úkolu, který hrdinu čeká. Zároveň vystupňuje napětí před tím, než bude hrdina vystaven závěrečné zkoušce.

8. Těžká zkouška (Ordeal)
Může jít o nebezpečnou fyzickou zkoušku nebo hlubokou vnitřní krizi, kterou hrdina musí překonat. Možná se musí postavit svému největšímu strachu či úhlavnímu nepříteli. Musí použít všechny své schopnosti, dovednosti a zkušenosti, které za svou cestu nashromáždil, aby tuto obtížnou zkoušku zdolal. V této fázi hrdina metaforicky umírá, aby mohl být znovuzrozen. Prožije metaforické vzkříšení, po kterém se probudí s většími schopnostmi či porozuměním, aby mohl naplnit svůj osud či dokončit svou cestu. Je to vrcholem hrdinova příběhu, kdy je v sázce vše, na čem mu záleží. Pokud selže, buď zemře, nebo jeho život už nikdy nebude stejný.

9. Odměna (Reward /Seizing The Sword)
Poté, co porazí nepřítele a zdolá svou největší osobní výzvu, hrdina se změnil, dozrál a vyšel z (třeba i pomyslné) bitvy jako silnější osoba. Nezřídka zároveň získal nějakou odměnu. Odměna může být v podobě nějakého cenného či mocného artefaktu, odhaleného tajemství, velkého poznání, nabytí moci, nebo třeba usmíření s milovanou osobou. Nemůže se ale radovat dlouho, protože se musí připravit na poslední část své cesty.

10. Cesta zpět (The Road Back)
Přestože by se mohlo zdát, že všechno dobře dopadlo, příběh ještě není u konce. Hrdina v této fázi už nepociťuje strach jako na počátku, naopak má pocit uspokojení či dokonce vítězství. Stojí však před ním ta největší zkouška, při které mu skutečně půjde o život. Bude se zároveň s velkou pravděpodobností muset rozhodnout mezi svými osobními cíli a „vyšším principem“.

Situace, kdy Neo v Matrixu musí volit mezi záchranou své lásky – Trinity, a celé lidské rasy, je příkladem těžké volby, jíž hrdina čelí v 10. fázi zvané Cesta zpět.

11. Vzkříšení (Resurrection)
V této fázi čelí hlavní hrdina největšímu nebezpečí, při kterém mu hrozí smrt či skutečně umírá. Dochází k finální bitvě s nepřítelem. Výsledek této bitvy bude mít obrovský dopad nejen na jeho vlastní život, ale pro celý svět. Když selže, způsobí tím utrpení nejen sobě, ale i mnoha dalším. Hrdinovi se s vypětím všech sil – a často s pomocí jeho věrných přátel a stoupenců – podaří nepřítele porazit a vychází z bitvy pomyslně či skutečně znovuzrozený.

12. Návrat s elixírem (Return with the Elixir)
Vyvrcholení příběhu. Hrdina se vrací domů proměněný, silnější a zkušenější. Vyrostl, dozrál a naučil se spoustu věcí. Je úplně jiný než na začátku. Jeho návrat přináší novou naději i těm, kteří zůstali a na cestě ho nedoprovázeli. Odměna, kterou získává, může být skutečná nebo jen metaforická. V každém případě jsou nepřátelé poraženi a spojenci odměněni. Hrdina se vrací tam, odkud vzešel, už ale nikdy nebude stejný jako předtím.

A jak může Cesta hrdiny pomoci právě vám?

Campbell tvrdí (a scénárista Vogler mu přizvukuje), že Cesta hrdiny je základem všem příběhů. I pokud by se ale nedala vztáhnout na sto procent z nich, pořád ještě se vyplatí zamyslet se nad tím, zda na ní nelze postavit ten váš – anebo ho tím alespoň obohatit. Nemusíte mít přitom v příběhu všechna stadia, nebo nemusejí mít přesnou podobu. Vaše postava nemusí projít přesnou kopií cesty hrdiny.

Minule jsem se při psaní článku o sedmi hlavních zápletkách zamyslela nad tím, kam spadá moje Pouštní včela a také rozepsaný fantasy román Hodina psodava. U Včely to vyzradit nemůžu, aniž bych spoilovala. Psodav, naproti tomu, je podle Bookerovy typologie na pomezí Cesty a návratu, případně Výpravy/Velkého úkolu.

Jak jsem již zmínila, při psaní tohoto článku jsem si samozřejmě i já začala Hodinu psodava srovnávat a více rozepisovat podle Campbella. A musím říct, že to bylo velmi zajímavé cvičení. Zjistila jsem, že i v tomto velmi rozpracovaném příběhu mám pořád příležitosti ke zlepšení.

Snad takto poslouží i vám!

Dnešní…

Akční kroky do následujícího týdne…

…se logicky nabízejí. Samozřejmě se do nich nemusíte pouštět za předpokladu, že na váš příběh ani trochu nesedí. I tak se ale vyplatí se nad tím aspoň zamyslet.

K vyplnění akčních kroků vám pomůže následující tabulka, kterou jsem pro vás připravila. Můžete si ji stáhnout buď ve Wordu, abyste do ní mohli psát (zobrazuje se správně pouze na počítači), nebo v PDF (zobrazuje se správně i na tabletu či v mobilu).

  • Vezměte si tabulku s dvanácti fázemi Cesty hrdiny podle toho, jak je upravil Christopher Voglera. Do každého okénka si napište, co ve vašem příběhu odpovídá té které fázi.
  • Teď přehledně vidíte, jestli vám někde nechybí nějaký logický článek příběhu či „most“ mezi dvěma klíčovými událostmi.
  • S pomocí Cesty hrdiny toto políčko zaplňte a podívejte se na to, jak to váš příběh obohatilo.

A samozřejmě opět Příběhové kostky pro povzbuzení vaší fantazie. Dnes s motivem požáru (či alchymistického ohně?), tajemným lékem a koncem ve hvězdách…? 😊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těším se na vás zase za týden!

4 komentáře

  1. Tohle je skvely, mam rozepsanou knihu, ktera primo odpovida ceste hrdiny a ted jsem si overil, ze jdu po spravne ceste i ja, protože zatim vsechny body splnuji. Ba co vic, trosku jsem se zasekl a ted diky tomuto clanku presne vim, jak dal. 😊 Dekuju

  2. A co když se někde kolem 7/8 bodu stává z hrdiny – záporák… to znamená určitá moc/síla, kterou získá ho změní natolik, že není cesty zpět. Měl by se objevit nový hedina, nebo by měl příběh pokračovat z pohledu původního, teď už zlého hrdiny.

    Jinak děkuji za hezké pokračování.

    Marwy

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.