13. TÝDEN: SEDM DRUHŮ ZÁPLETKY – KTERÝ SEDÍ PRÁVĚ NA VÁS?

Bookerova typologie – Přemožení monstra – Z chudáka boháčem – Výprava/Velký úkol – Cesta a návrat – Komedie – Tragédie – Znovuzrození – Který typ zápletky zaručí bestseller? – Tobiasova alternativa

Všechny příběhy světa se dají shrnout do sedmi základních zápletek. Pravda nebo ne? Čtěte dál!

Krásné pondělní odpoledne všem, kteří sledujete Projekt 2019 – Odstartujte svoji knihu (i Vy!). Dnes začínáme nový tematický blok. Už máte poměrně jasnou představu o tom, jaké postavy chcete v příběhu mít, znáte hlavního hrdinu, antagonistu i pár základních vedlejších postav a máte jasno o prostředí, v němž se bude příběh odehrávat.

Když si teď navíc uvědomíte, jakému typu zápletky váš příběh odpovídá, usnadní vám to jeho psaní. A právě k tomu slouží tento článek.

Pokud jste se k Projektu 2019 připojili až teď, vůbec to nevadí. Projekt 2019, v jehož rámci můžete napsat knihu i Vy, lze začít kdykoli. Stačí vrátit se na začátek a postupovat krok za krokem.


Bookerova typologie

Christopher Booker, autor 700stránkové knihy Sedm základních zápletek: Proč vyprávíme příběhy (The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, 2004), přišel s teorií, že všechna literární díla – a vlastně všechny příběhy jako takové, co kdy existovaly – používají sedm základních typů zápletky. Vycházel přitom z Jungovy psychologie.

A k čemu je dobré je znát? Protože, jak ověřila historie, zkrátka fungují. 🙂

Neznamená to, že příběhy musejí spadat výlučně do některé z těchto kategorií. Mohou se překrývat, anebo být z velké části jedním typem s prvky jednoho nebo dvou dalších.

Historie ukázala, že těchto sedm typů zápletky zkrátka funguje.

Někdy se objevují názory, že redukování na pouhých sedm typů vytváří dojem, že všechny příběhy jsou „na jedno brdo“ a nelze napsat nic nového. Jinými slovy, že spisovatelé nemají šanci vytvořit originální zápletku a překvapit čtenáře.

Smysl však leží někde jinde. Jakmile si uvědomíte, do kterého typu spadáte, pomůže vám to překonat hluchá místa v příběhu, pokud se zaseknete. Může se  vám to hodit obzvlášť tehdy, pokud píšete svou první knížku. Ale i pokud žádná hluchá místa nemáte, je zajímavé se zamyslet nad tím, kterým typem příběhu je ten váš.

Do jakého typu zápletky příběh patří, poznáte tak, že se zaměříte na okamžik, kdy nastává změna osudu hlavní postavy. Také si povšimněte, jestli příběh končí šťastně či nešťastně.

Do které z Bookerových sedmi zápletek tedy patříte vy?

1. Přemožení monstra (Overcoming the Monster)

Příklady: Dracula, Válka světů, Den Trifidů, James Bond, Star Wars

V tomto typu zápletky se hlavní hrdina snaží porazit zlo, které ohrožuje jeho samého nebo jeho zemi (případně celou planetu). Většinou má k dispozici nějaký magický předmět či zbraň, ne však nutně. Hrozbou, kterou je třeba porazit, může být například i nemoc, situace nebo třeba politický režim. Hlavní postava je však vždy nucena přijmout výzvu a posléze změnit svůj osud zase k dobrému.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Očekávání: Na začátku se objeví hrozba, představuje se zlo.
– Výzva: Hrdina je povolán, aby se monstru/zlu postavil.
– Přípravy: Zdá se, že se vše daří, zatímco se hrdina připravuje na konfrontaci.
– Frustrace: Poté, co se hrdina monstru/zlu postaví, ukáže se, že zlo má převahu.
– Souboj: Závěrečná bitva s monstrem /zlem, která zdánlivě působí pro hrdinu beznadějně.
– Závěr: Hrdina porazí monstrum a unikne, často přitom získá poklad, ruku princezny a království.


2. Z chudáka boháčem
(Rags to Riches)

Příklady: Popelka/Cinderella, Jane Eyrová, Malá princezna, Nadějné vyhlídky, David Copperfield, Princ a chuďas

Hlavní hrdina, chuďas, získá sílu, bohatství a/nebo kamaráda, vše ztrácí a následně získá zpět a rozvine či obohatí při tom svou osobnost. Příběh ukazuje, jak se hrdinovi podaří naplnit svůj potenciál a díky tomu zbohatne, stane se důležitým, úspěšným a šťastným (nebo aspoň jedno z toho). Tento typ zápletky lze podle knihy Šifra mistra bestselleru Jodie Archerová a Matthewa L. Lockers nazvat „dospívání“. Hlavní hrdina nejprve očekává šťastný vývoj osudu, poté přijde o všechno a nakonec se vše v dobré obrátí.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Hrdina je na začátku ve špatných či nuzných podmínkách.
– Výzva: Hrdina se z různých důvodů vydává do světa.
– Hrdina zažívá počáteční úspěch, daří se mu a může potkat i lásku.
– Vše se náhle pokazí. Hrdinu od jeho cílů či lásky někdo nebo něco oddělí.
– Hrdina objeví svou skutečnou sílu a dokáže porazit svého rivala nebo překonat nástrahy.
– Na závěr je hrdina opět šťastný a získal to, o co usiloval, nebo co ho činí šťastným

3. Výprava/Velký úkol (Quest)

Příklady: Odysea, Daleká cesta za domovem, Pán prstenů, Indiana Jones

Hlavní hrdina a jeho společníci se rozhodli získat důležitý objekt nebo se dostat na určité místo. Na cestě překonávají překážky a čelí různým pokušením. Je to příběh o hledání a nalezení, o neznámých územích, o boji se zrůdami – skutečnými i metaforickými, o nečekaných dobrodružstvích a zmařených nadějích, na konci však dochází k úspěšnému dokončení úkolu.


Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Na začátku existuje hrozba, která ohrožuje hrdinovu situaci.
– Hrdina má vizi nadpřirozené výzvy, která říká, že klíčem ke zlepšení života je získat něco ze vzdáleného místa.
– Hrdina cestuje za svým cílem a cestou zažívá dobrodružství, získává pomocníky a  čelí pokušením a nástrahám.
– Když už má hrdina svůj cíl na dosah, postaví se mu do cesty ještě horší nástrahy, které musí překonat.
– Hrdina prochází na závěr těmi nejtěžšími zkouškami a zdá se, že neuspěje.
– Hrdina nakonec uspěje a získá poklad, princeznu, království apod.


4. Cesta a návrat
(Voyage and Return)

Příklady: Alenka v Říši divů, Hobbit, Gulliverovy cesty, Robinson Crusoe, Pán much, Čaroděj ze země Oz, Stroj času, Jih proti Severu

Hlavní hrdina se dostává do cizí země/cizího světa (případně do něj prostě spadne) a zažívá tam různá dobrodružství. Je konfrontován s úplně jiným prostředím, podléhá jeho vlivům a čelí různým nástrahám. Po překonání hrozeb, s nimiž se tam setká, se bezpečně vrací domů. Tato pouť však může být i emoční či intelektuální. Tento typ zápletky volí i řada autorů milostných románů, kteří zasazují nejšťastnější okamžik do první milostné scény přibližně uprostřed románu a poté odhalují dějový zvrat, aby milence rozdělili, než je na konci opět svedou dohromady.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Hrdina žije obyčejný život, nebo se nudí, neví, co se svým životem, či je připraven na nová dobrodružství.
– Hrdinu náhle cosi přenese do cizího světa.
– Hrdina se seznamuje s novým světem, je pro něj matoucí, ale částečně jej i fascinuje.
– Postupně čelí nástrahám, které činí jeho život v cizím světě stále těžším.
– Hrdina čelí závažné hrozbě, která jej ohrožuje na životě.
– Hrdinovi se podaří uniknout a šťastně se vrací do svého světa/domova.


5. Komedie
(Comedie)
Příklady: Deník Bridget Jonesové, Čtyři svatby a jeden pohřeb aj.

Komedie má méně přísnou vnitřní strukturu. Postavy překonávají řadu místy absurdních a komplikovaných problémů, aby nakonec dosáhly šťastného konce. Ústředním motivem je triumf nad nepříznivými okolnostmi, což vede k šťastnému konci. Komedie nemusí být celou dobu pouze humorná. Konfliktní situace v ní se mohou stále více zamotávat, až se nakonec vše vyjasní. Tento typ zápletky často obsahuje nedorozumění, odloučení a jiné drobné potíže, kvůli kterým naplnění konečného štěstí nastane až po 300 stranách, nikoli po třiceti.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Vztahy mezi lidmi jsou zastíněny zmatkem či nejistotou. Někdy je to zapříčiněno panovačnou či sebestřednou osobou, nebo se sám hrdina takto chová a způsobuje sobě i ostatním problémy.
– Zmatek zesiluje, situace se stále více zamotává.
– Pravda vychází najevo a opět zavládne láska a porozumění (nezřídka končí svatbou).


6. Tragédie
(Tragedy)

Příklady: Macbeth, Obraz Doriana Graye, Anna Karenina, Madam Bovaryová, Romeo a Julie

Hlavní hrdina má charakterovou vadu či udělá obrovskou chybu, na kterou doplatí. Jeho neštěstí vyvolává lítost nad jeho pošetilostí. Příběh má, jak ostatně vyplývá z názvu tohoto typu zápletky, špatný konec. Hlavní postavu často zmítají vnitřní konflikty a ke sporným činům ji mohou dohnat i vnější okolnosti. Postavy si někdy těsně před koncem uvědomí pomýlenost svého počínání, může ale být už příliš pozdě.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Hrdina je nenaplněný a chtěl by mít / zažívat víc.
– Hrdina začne po něčem toužit nebo chce dělat něco zakázaného.
– Hrdina zažívá počáteční úspěch ve svém snažení.
– Věci se však postupně začínají komplikovat a hrdina se musí uchýlit k zoufalým či hloupým krokům, které nemůže vzít zpět.
– Hrdina ztrácí kontrolu nad situací. Protivníci jsou mu stále blíž.
– Hrdina je poražen a/nebo umírá.


7. Znovuzrození
(Rebirth)

Příklady: Kráska a zvíře, Avatar, Ledová královna, Sněhurka, Padesát odstínů šedi

Na začátku dojde k nečekané vnější události, v jejímž důsledku je hlavní hrdina podroben velké zkoušce. Díky tomu u sebe objevuje nečekané vlastnosti. Postavy se díky těmto zkušenostem a zkouškám vyvíjejí a procházejí vnitřní proměnou. Hrdina může zažít i určitou krizi sebedůvěry, ale poté se dokáže vzchopit a čelit nepříznivému osudu.

Stadia příběhu v tomto typu zápletky

– Hrdina je ohrožen zlem.
– Zdá se, že se zpočátku daří hrozbu zažehnat.
– Hrozba se vrací plnou silou a paralyzuje hrdinu.
– Zdá se, že zlo triumfovalo a hrdina je poražen.
– Někdo (často láska) zázračně hrdinu zachrání.

Který typ zápletky zaručí bestseller?

Lze říci, který z těchto typů vám zaručí, že se z vaší knihy stane bestseller? Odpověď je jednoznačná: Nelze.

„Pokud jde o to, který typ zvolit ve snaze o sepsání bestseleru, žádná sázka na jistotu zde neexistuje,“ uvádějí autoři knihy Šifra mistra bestselleru.

A to je dobře. Představte si, že bychom všichni museli psát knihy podle jednoho mustru, protože ten jediný by byl mezi čtenáři úspěšný. Spisovatelské povolání by pak ztratilo veškerou volnost a kouzlo a stalo by se stejně mechanickým jako třeba dentální hygiena… a to rozhodně nepotřebujeme!

Mimoto by bylo nesmyslné nutit se napasovat svůj příběh do nějakého typu zápletky, přestože by vám neseděla či by vám její psaní nešlo. Vždy opakuji, že psaní vám má přinášet především radost.

Tobiasova alternativa

Přestože Bookerova typologie patří k těm nejznámějším, není (zdaleka) jediným, kdo se snažil kategorizovat zápletky. Dalším poměrně známým autorem je Ronald Tobias a jeho výčet dvaceti základních zápletek, které se na rozdíl od těch Bookerových nesoustředí výlučně na hlavního hrdinu. Jen pro zajímavost a případnou inspiraci jsou to tyto:

 1. Velký úkol (Quest): Cílem hlavního hrdiny je nalézt nějaký předmět, místo či osobu. Vede ho k tomu silná osobní motivace.
 2. Dobrodružství (Adventure): Příběh se soustředí více na samotnou cestu a dobrodružství, která ji provázejí, než na cestovatele.
 3. Pronásledování (Pursuit): V příběhu je hlavní důraz na pronásledování samotné než na postavy. Pronásledující má přitom velkou šanci dopadnout pronásledovaného, čímž se příběh dramatizuje.
 4. Záchrana (Rescue): I tato zápletka se více soustředí na (záchrannou) akci než na postavy jako takové, přestože hlavní hrdina zachraňuje oběť od zloducha.
 5. Únik (Escape): Hlavní hrdina je uvězněn či jakkoli omezen (často nespravedlivě) a chce uniknout.
 6. Pomsta (Revenge): Hlavní hrdina usiluje o pomstu za skutečnou či domnělou křivdu.
 7. Záhada (Riddle): Cílem hlavního hrdiny je vyřešit záhadu.
 8. Soupeření (Rivalry): Klasický příklad mocenského boje mezi protagonistou a antagonistou.
 9. Přemožení monstra (Underdog): Hlavní hrdina čelí antagonistovi, který je mnohem mocnější, přesto nad ním však zvítězí.
 10. Pokušení (Temptation): Hlavní hrdina se nachází v pokušení. Příběh se soustředí na to, jak se s tím vyrovnává.
 11. Zakletí (Metamorphosis): Hlavní hrdina je proměněn nějakou zlou kletbou. Lékem obvykle bývá láska.
 12. Proměna (Transformation): Příběh sleduje hlavního hrdinu, jak se mění v průběhu různých životních etap.
 13. Zrání (Maturation): Hlavní hrdina se nachází na prahu dospělosti a má nejasné cíle. Příběh se soustředí na jeho morální a psychický růst.
 14. Láska (Love): Naplnění lásky brání velká překážka.
 15. Zakázaná láska (Forbidden Love): Láska, které brání společenské konvence či jiné předsudky.
 16. Oběť (Sacrifice): Hlavní hrdina podstoupí fyzickou či psychickou oběť, která jej změní.
 17. Objev (Discovery): Příběh se soustředí na hlavního hrdinu, který udělá objev, ne na objev samotný.
 18. Exces (Wretched Excess): Příběh o psychickém úpadku hlavní postavy, ať už v důsledku alkoholu, drog či jiných excesů.
 19. a 20. Vzestup a pád (Ascension + Descension): Příběh se soustředí na hlavního hrdinu, který prochází duševním vývojem v důsledku prudkého vzestupu či prudkého pádu.

Pro ty z vás, co ovládáte angličtinu, a zajímají vás podrobnosti o tomto širším výčtu typů zápletky, můžete si o nich přečíst více zde.

Akční kroky do následujícího týdne se nabízejí samy:

 • Zamyslete se nad tím, do kterého ze sedmi Bookerových typů zápletky vaše kniha zapadá.
 • Jakmile budete znát odpověď, podívejte se na příklady příběhů, které spadají do stejné kategorie. Čím mohou inspirovat ten váš?

A v neposlední řadě ještě Příběhové kostky, dnes s motivem v závěru odhaleného tajemství…

 

 

 

 

 

 

 

 

Těším se na vás zase za týden!

8 komentářů

 1. Já nevím proč ale raději píšu perem nebo tužkou na papír , na počítači nebo tabletu mě to psaní moc nebaví

 2. Dobry den, chtěla bych vás požádat o radu. Mám ve svém příběhu dvě poněkud zápletky, jdena je, že se hlavní hrdinka snaží najít svou minulost a druhá je boj mezi dvěmi skupinami hrdinů. Kterou bych měla upřednostnit?

   • Ano. To určitě ano. Moc děkuji za pomoc. Vážně mi tyto články pomáhají. I když píšu jen na wattpad, a jen fanfickton.

    • Začínat s fanfiction není vůbec problém, také jsem tak začínala. Tenkrát ještě nebyl wattpad (ani internet), tak jsem si to psala sama pro sebe do sešitu i na kousky papírů (často piják ve škole) a snila si to před usnutím. Z toho se pak, když mi bylo 18 let, zrodila moje první knížka Nikki, vrať se. Takže si nenech od nikoho namluvit, že wattpad a fanfikce jsou špatné. Každým psaním se člověk cvičí a rozvíjí. 🙂

 3. Děkuji za pokračování. Myslím si že můj příběh přímo nezapadá do nějaké z těch sedmi zápletek. Je spíš kombinací několika z nich. Ale sám ještě uvidím, jak to ve skutečnosti dopadne. 🙂

  • Kombinace jsou také časté, i moje Hodina psodava je kombinací. Kategorizace spíš pomáhá ujasnit si některé věci, navazuje na to i dnešní článek o dějovém oblouku. Neboli všechno souvisí se vším… 🙂

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.